Διευκρινήσεις. Ο όρος εκτύπωση  έχει χρήση πέρα από την ακριβή έννοια του όρου και στο παρόν περιγράφει και άλλες διαδικασίες έως την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας. 
Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης διέπουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ του ιστότοπου-σελίδα-ηλεκτρονικό κατάστημα «www.entipografiki.gr» (συντάκτη ιστότοπου) και του πελάτη του,τους οποίους και τα δύο μέρη αποδέχονται,χωρίς επιφυλάξεις.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Φ.Π.Α. 24%

Οι εν λόγω γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης, έχουν προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων όρων,εκτός από ρητή, προηγούμενη, γραπτή συμφωνία. Οι εν λόγω γενικοί όροι και προυποθέσεις πώλησης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αγοράζοντας ένα προϊόν από τρίτη χώρα , ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της εν λόγω χώρας.

Προϊόντα.Τα προϊόντα που πωλούνται στο www.entipografiki.gr προσαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη και τυπώνονται κατ’ αποκλειστικότητά του καθώς αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι τιμές είναι έγκυρες, εκτός εάν υπόκεινται σε τυπογραφικό λάθος.

Περιεχόμενο των αρχείων.Το ηλ. κατάστημα δεν θα είναι υπεύθυνο για τη χρήση των παραδοθέντων προϊόντων. Διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί όλες τις παραγγελίες που κρίνει ότι παραβαίνουν την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για την προστασία της εικόνας των φυσικών και νομικών προσώπων. Ομοίως, απορρίπτονται οποιοδήποτε μήνυμα ή έγγραφο, το οποίο έχει πορνογραφικό χαρακτήρα, ή να υποστηρίζει τα ναρκωτικά, είτε παραβιάζει προδήλως την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία και τους κανονισμούς. Αν το www.entipografiki.gr αρνείται την παραγγελία για λόγους περιεχομένου, αναλαμβάνει να το κοινοποιήσει στον ενδιαφερόμενο πελάτη μέσω e-mail. Το www.entipografiki.gr δεν θα είναι υπεύθυνο για τα έγγραφα ή αρχεία που του έχουν ανατεθεί, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς για οποιοδήποτε λόγο.

Χρώμα  και αξιοπιστία του. Η διαδικασία της παραγωγής - εκτύπωσης με τη χρήση αρχείων που παρέχονται από τον πελάτη, δεν περιλαμβάνει προαιρετική χρωματική διόρθωση, από την πλευρά του www.entipografiki.gr. Οι αποχρώσεις μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη διαδικασία εκτύπωσης. Μπορούν να υπάρξουν σημαντικές διακυμάνσεις στην σκιά & στο χρώμα,ανάμεσα σε αυτό που ο πελάτης βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή ή της εκτύπωσης με χρήση τoυ προσωπικού του υπολογιστή, και τις παραγωγής - εκτύπωσης ,χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες μας. Η χρωματική ακρίβεια (π.χ. PANTONE © ) δεν είναι εγγυημένη καθώς και οι παρασκευάστριες εταιρίες μελανιών, χαρτιών, κ.α. κατασκευάζουν κατά παρτίδες τα υλικά και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στην ποιόητα λόγω πρώτων υλών τους στη διάρκεια του χρόνου. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει αμφιβολία σχετικά με το χρωματικό αποτέλεσμα κατά την παραγωγή του προϊόντος, μπορεί να αιτηθεί για ένα δείγμα με την ανάλογη χρέωση. Αν ο πελάτης έχει μια συγκεκριμένη χρωματική απαίτηση, τότε δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία μας.

Βάρος, πάχος, σκληρότητα και υφή. Το βάρος, το πάχος, η σκληρότητα και η υφή ενός χαρτιού είναι διαφορετικές έννοιες μεταξύ τους και δεν πρέπει να συγχέονται. Στον ιστότοπο τα χαρτά που χρησιμοποιούμε για την εκάστοτε παραγγελία-περίπτωση μετριούνται (και αναγράφονται) με το βάρος σε γραμμάρια, σε ελάχιστες περιπτώσεις με το πάχος σε χιλιοστά ή σε μίκρα και ουδέποτε με τη σκληρότητα ή την υφή.

 Αρχεία εικόνας. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει ενημερωθεί ότι η εκτύπωση με χρήση του δικού του αρχείου, προϋποθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο μεγέθους-ανάλυσης (αριθμός pixels,
dpi), ανάλογα με το μέγεθος της εκτύπωσης που ζητήθηκε. Μια ένδειξη του ψηφίσματος του αρχείου πρέπει να παρέχονται σχετικά με την παραγγελία. Κατά περίπτωση, πρέπει να επισημαίνεται, εάν  το αρχείο δεν διαθέτει την αναγκαία ανάλυση για τη βέλτιστη εκτύπωση στην επιλεγμένη μορφή. Κανένα παράπονο δε γίνεται δεκτό,σε περίπτωση μέτριας ποιότητας εκτύπωσης (έλλειψη ευκρίνειας, pixel στην εικόνα, κ.λπ.), εάν ορισμός δεν είναι συμβατός με τη μορφή παραγγελίας.

Τιμή. Οι τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπο για καθένα από τα προϊόντα που πωλούνται σε αυτό είναι καθαρές, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα έξοδα αποστολής αναγράφονται χωριστά. Το www.entipografiki.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τις τιμές του σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τα έξοδα αποστολής για την υπηρεσία ή τα προϊόντα ,υπολογίζεται σύμφωνα με αξία της παραγγελίας, τη μέθοδο πληρωμής και τον τόπο παράδοσης.

Πληρωμές. Η τιμή των προϊόντων και έξοδα αποστολής θα καταβληθεί το αργότερο κατά την ημερομηνία παράδοσης και σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή. Το www.entipografiki.gr διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει, με τη μέθοδο της επιλογής του, την ταυτότητα και την αλήθεια της παραγγελίας. Επιπλέον, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί όλες τις παραγγελίες ενός πελάτη με τον οποίο υπάρχει διαφορά σε εξέλιξη ή αμφιβολία για την ειλικρίνεια της παραγγελίας. Ο πελάτης είναι συμβατικά υπεύθυνος για όλες τις παραγγελίες του στον ιστότοπο.

Παράδοση παραγγελίας. Το www.entipografiki.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραδώσει τις παραγγελίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα της, μόλις η παραγγελία έχει επικυρωθεί από τον πελάτη, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Η παράδοση γίνεται στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον πελάτη, όπου ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει το προϊόν. Ο πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση που αδυνατεί να παραδώσει το προϊόν, λόγω σφαλμάτων στα στοιχεία παράδοσης όπως όνομα καιδιεύθυνση. Τα προϊόντα πρέπει να αποστέλλονται στον πελάτη με τη μέθοδο που επέλεξε ο ίδιος.Το κόστος μεταφοράς, κατά περίπτωση, πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη. Το κόστος μεταφοράς αναγράφεται στην διάρκεια της παραγγελίας. Όταν η παραγγελία παραδίδεται, ο πελάτης πρέπει να ελέγχει προσεκτικά την κατάσταση του συσκευασμένου προϊόντος και να εκφράσει τις τυχόν επιφυλάξεις του προϊόντα ή έχουν υποστείζημιά. Τυχόν καταγγελίες σχετικά με προϊόντα που λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά κατά την παράδοση, πρέπει να γίνει εντός τριών ημερών, εξαιρουμένων των αργιών, από την παραλαβή της παραγγελίας.    

Ανάκληση -επιστροφή της παραγγελίας. Το εμπόρευμα που λαμβάνει ο πελάτης είναι πλήρως προσαρμοσμένο σύμφωνα με το αίτημα και τα στοιχεία-λογότυπό τους. Από την άποψη αυτή, η εμπορική συναλλαγή αποτελεί υπηρεσία. Για υπηρεσίες που παραγγέλλονται εξ αποστάσεως ,των οποίων η εκτέλεση ξεκίνησε εντός 5 ημερών από την συμφωνία του καταναλωτή, το δικαίωμα να ανακαλέσει δεν εφαρμόζεται. Ωστόσο,ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να επιστρέψει την παραγγελία σε προσαρμοσμένα προϊόντα ,σε εξαιρετικές περιπτώσεις εξαιτίας λάθους στην παραγγελία το οποίο οφείλεται σε σφάλμα του www.entipografiki.gr. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης έχει μια περίοδο επτά εργάσιμων ημερών για να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει τους λόγους του, ούτε να καταβάλει τις κυρώσεις, με εξαίρεση το κόστος της αρχικής αποστολής, το κόστος επιστροφής και τυχόν κόστος το οποίο εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής. Τα εμπορεύματα που επιστρέφονται πρέπει να αποσταλούν με συστημένη αποστολή,στην αρχική τους συσκευασία, με  την αρχική απόδειξη, έτσι ώστε να παρέχεται αδιάψευστη απόδειξη της επιστροφής, αφού ο πελάτης επικοινωνήσει με το www.entipografiki.gr μέσω e-mail ή τηλεφωνικά στο αναρτημένο αντίστοιχο τηλέφωνο, και να προσδιορίζει με σαφήνεια το λόγο της επιστροφής, και τον αριθμό παραστατικού. Το www.entipografiki.gr θα προβεί σε απάντηση μέσω e-mail, ή τηλεφωνικά. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει επιστροφή, χωρίς προηγούμενη συμφωνία και συναίνεση του www.entipografiki.gr. Επιστρέφονται μόνο προϊόντα που δεν έχουν τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο, στην αρχική τους συσκευασία. Η καθυστερημένη παράδοση εμπορευμάτων με ευθύνη του μεταφορέα, δεν επιτρέπει στους πελάτες την διεκδίκηση της επιστροφής των εξόδων μεταφοράς. Διευκρινίζεται ότι:Τα χρώματα των προίόντων  μπορεί να διαφέρουν από αυτά που βλέπετε στην οθόνη σας. Αυτό οφείλεται στις ρυθμίσεις της εκάστοτε οθόνης. Για αυτό και η διαφορετική χρωματική απόχρωση δεν θεωρείται λάθος του www.entipografiki.gr (Δείτε την παράγραφο χρωματα και αξιοπιστία τους για περισσότερες πληροφορίες)

Επιβαρύνσεις ανάκλησης , επιστροφής. Ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής ή/και επιστροφής (στην περίπτωση που επιστραφεί με έξοδα του www.entipografiki.gr) Επίσης το www.entipografiki.gr παρακρατεί κατ 'αποκοπή ποσό των 4,90 Ευρώ, ή το 15% της αξίας της παραγγελίας, όποιο απο τα δύο είναι μεγαλύτερο , σαν διοικητική επιβάρυνση  για να καλύψει τις προμήθειες που κατέβαλε από τους παρόχους υπηρεσιών που εμπλέκονται στη συναλλαγή (Τράπεζες,πιστωτικές κάρτες, Paypal , κόστος αντικαταβολής) και για το κόστος επαναεφοδιασμού της αποθήκης του

Ακύρωση παραγγελίας Όταν ένας πελάτης έχει ολοκληρώσει και εξοφλήσει την παραγγελία on line , μέσω κατάθεσης σε τράπεζα, μέσω πιστωτικής κάρτας ή Paypal, η τελευταία θεωρείται ότι είναι σταθερή και δεν μπορεί να ακυρωθεί. Κατ'εξαίρεση, και μόνο αν δεν έχει ακόμη ξεκινήσει την παραγωγή των εμπορευμάτων,η ακύρωση μπορεί να γίνει. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται προηγούμενη επιβεβαίωση της μη έναρξης παραγωγής με e-mail ή τηλεφωνικά. Το www.entipografiki.gr πρέπει στη συνέχεια να προχωρήσει στην επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, αλλά παρακρατεί κατ 'αποκοπή ποσό των 4,90 Ευρώ, σαν διοικητική επιβάρυνση για να καλύψει τις προμήθειες που κατέλαβε από τους παρόχους υπηρεσιών που εμπλέκονται στη συναλλαγή (Τράπεζες,πιστωτικές κάρτες, Paypal).

Επεξήγηση επι της κυριότητας Το www.entipografiki.gr διατηρεί την κυριότητα των παραγγελθέντων προϊόντων μέχρι την πλήρη, πραγματική καταβολή του τιμήματος. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, το προϊόν που έχει παραδοθεί στον πελάτη, και το τελευταίο δεν έχει καταβληθεί, www.entipografiki.gr δικαιούται να πάρει το προϊόν πίσω. Παρόλα αυτά, ο πελάτης παραμένει υπεύθυνος για τα προϊόντα που μόλις έχουν παραδοθεί.

Ευθύνη Το ηλ. κατάστημα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία οποιουδήποτε είδους, υλική ή άυλη ή σωματική, η οποία ενδέχεται να προκύψει από την ακατάλληλη λειτουργία ή κακή χρήση των προϊόντων που πωλούνται από αυτό. Η ευθύνη του www.entipografiki.gr , σε όλες τις περιπτώσεις να περιορίζεται στο ποσό της παραγγελίας, και δεν μπορεί να γίνει επίκληση για λάθη ή παραλείψεις που θα μπορούσαν πιθανά να υπάρχουν, παρόλα τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται, όσον αφορά την παρουσίαση των προϊόντων. Για την αναγνώριση πελάτη, είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται ονόματα και διευθύνσεις πελατών για τους σκοπούς της εξ αποστάσεως πώλησης, δεδομένου ότι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητες για την επεξεργασία και τη αποστολή των παραγγελιών. Η παράλειψη παροχής αυτών των πληροφοριών συνεπάγεται την μη επικύρωση των παραγγελιών. Το ηλ. Κατάστημα μπορεί να συλλέγει επιπλέον πληροφορίες με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρειών του ή την ενημέρωση των πελατών του για προσφορές ή άλλες προωθητικές ενέργειες, μόνο εάν και εφόσον ο πελάτης συμφωνήσει σε αυτό. Ο πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των στοιχείων αυτών μέσω της ειδικής ενότητας στον ιστότοπο ή μέσω της διεύθυνσης e-mail: . Σε αυτή την διεύθυνση μπορεί να αποστείλει και αίτημα πλήρους διαγραφής των προσωπικών του στοιχείων. Ανωτέρα βία Το ηλ. κατάστημα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για την υποχρέωση παράδοσης των προϊόντων του, στην περίπτωση γεγονότων πέρα από τον έλεγχό του. Ειδικότερα, θεωρούνται ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας πλημμύρες, πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, ατυχήματα, ολική ή μερική απεργία, πόλεμος, ταραχές,ή αποφάσεις της κυβέρνησης.

Αξιολογήσεις. Στον ιστότοπο, σας δίνουμε την επιλογή να αξιολογήσετε τις υπηρεσίες μας και τα προϊόντα μας και να λάβετε έκπτωση για τις επόμενες αγορές σας. Η πολιτική μας είναι να δημοσιεύουμε όλες τις αξιολογήσεις, ανεξάρτητα αν είναι καλές οι κακές.

Διατηρούμε το δικαίωμα επικοινωνίας με τον πελάτη για παροχή διευκρινήσεων, και του δίνουμε την δυνατότητα να αλλάξει την αξιολόγηση

Στην περίπτωση όμως που κρίνουμε ότι η αξιολόγηση είναι εμφανέστατα παραπλανητική σε σχέση με τις τυχόν άλλες κριτικές - σχόλια για το ίδιο προϊόν, ή αφορά συγκεκριμένη προσωπική περίπτωση ( πχ πρόβλημα στην επικόλληση λόγω μη τήρησης των οδηγιών ή προβλημάτων στην διαδικασία τοποθέτησης) , ή αναφορά σε  προβλήματα λόγω μη σωστής ανάγνωση των ιδιοτήτων, περιγραφών, διαστάσεων, τρόπου χρήσης του προϊόντος ή περιέχει αναφορά προς τρίτους ή το σχόλιο είναι σύντομο ή ανεπαρκές στην περιγραφή ή πανομοιότυπο με άλλο του ιδίου πελάτη , ή δεν αντιπροσωπεύει το προϊόν αλλά πχ την διαδικασία αποστολής (καθυστέρηση της  courier), το entipografiki.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να  μην εμφανίσει τα σχόλια της αξιολόγησης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Tο entipografiki.gr σας ενημερώνει ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ:
Προσωπικά δεδομένα:
Στο ηλεκτρονικό κατάστημα μπορείτε να περιηγηθείτε χωρίς την ανάγκη χρησιμοποίησης οποιαδήποτε προσωπικής πληροφορίας.
Τα προσωπικά δεδομένα θα χρειαστούν μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων.
Ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται για να υπάρξει άνετη και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Διαχείρηση στοιχείων και πληροφοριών. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας για τους ακόλουθους λόγους:
Για να έχετε πρόσβαση σε παλαιές και τωρινές παραγγελίες σας.
Για να λαμβάνετε ενημερώσεις σε κατηγορίες του ενδιαφέροντός σας.
Για να παραδίδουμε στο χώρο σας παραγγελίες που έχετε προμηθευτεί από αυτό. (Μόνο το απολύτως αναγκαίο μέρος των στοιχείων αυτών χρησιμοποιείται και από τις εταιρίες που είναι υπεύθυνες για την παράδοση των προϊόντων)
Για να μπορείτε να επιβεβαιώνετε τις παραγγελίες σας.
Για να σας στέλνουμε ειδικές προσφορές και ενημερώσεις νέων προϊόντων.

Σε καμία περίπτωση δε διακινούμε προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997)
Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον ιστότοπο και μόνο για υπηρεσίες που αυτά είναι απολύτως απαραίτητα.
(Εξαίρεση στη δέσμευση αυτή είναι η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου.)

Ασφάλεια δεδομένων. Ο ιστότοπος διαθέτει σύστημα λειτουργιών για την προστασία της εμπιστευτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων. Ωστόσο,  δεν εγγυάται ότι το site είναι σε αδιαπέραστο και άτρωτο σε επιθέσεις hackers.

Διαφορές Σε περίπτωση διαφορών ,εφαρμόζεται το δίκαιο των Ελληνικών συμβάσεων. Όλες οι διαφωνίες σχετικά με το κύρος, την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης πρέπει να ασκηθούν ενώπιον των αρμόδιων φορέων. Το www.entipografiki.gr διατηρεί πάντως το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη μέσω των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Κεντρικά γραφεία Επωνυμία :, Διεύθυνση: Κασσάνδρου 40, Θεσσαλονίκη(Ελλάδα). Τηλέφωνο: +30 2310 224076, E-mail: @.gr ΑΦΜ: EL ή GR