Το ΝΕΟ site με καθημερινές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις θα γίνεται όλο και καλύτερο. Στόχος και σκοπός του είναι, όχι απαραίτητα η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά, να γνωρίσετε τα προϊόντα που μπορούν να κατασκευαστούν και να τυπωθούν σε ένα διαχρονικό και σύγχρονο Τυπογραφείο. Να ξεχωρίζετε τις διαφορές κάποιων προϊόντων μεταξύ τους ανάλογα με την εκτύπωση, την επεξεργασία και το χαρτί ώστε να κατανοήσετε και να είστε σε θέση να κάνετε μια επιτυχημένη, οικονομικά και με ταχύτητα, παραγγελία.

Τηλ. 2310 224076 - Email: entipografiki@gmail.com